IEU-KREA portföy çalışmalarını “portföy ve program yönetimi” şeklinde ele almaktadır. Programlar mekânsal, bölgesel ya da sektörel niteliktedir.

IEU-KREA yaratıcı ekonomi ekseninde multidisipliner bir araştırma ve uygulama merkezi olarak faaliyet göstermektedir. İçeriğinde sanatın ve zanaatın iç içe geçtiği kapsayıcı bir yaklaşım barındırmaktadır.

IEU+KREA Yaratıcı Ekonomi Araştırma ve Uygulama Merkezi, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ekonomik potansiyelini açığa çıkarma amacıyla Nisan 2019’dan beri bölgeleri, kuruluşları ve kişileri analiz etmekte ve bilgilendirmektedir.

IEU+KREA, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde, kültür ve yaratıcı endüstri uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren uluslararası ekonomi araştırma ve uygulama merkezidir. İzmir’de bulunan IEU+KREA’nın misyonu, bölgeler, kuruluşlar ve kişiler için, bulundukları şehrin kültürel ve yaratıcı kaynakları hakkında daha fazla farkındalık yaratmak ve ekonomik ve sosyal gelişim mirasını da içeren kültürün potansiyelini açığa çıkarmak amacıyla araştırmalar yapmak ve politika tavsiyelerinde bulunmaktadır.

IEU+KREA, ekonomik ve sosyal dönüşümü, kültürel ekonomilerin ve yaratıcı endüstrilerin itici gücüyle stratejiler geliştirerek, projeler ve pilot uygulamalar ile, bu sektörlerin hedeflediği sosyo-ekonomik dönüşümü hızlandırmak için çalışmaktadır. Bu bağlamda, Merkez, kültürel ekonomiler ve yaratıcı endüstriler ekseninde yürütülecek olan faaliyetler için işbirliği ve paydaşlar arası iletişim ve yönetişim ağı geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Ekibimiz

Dr. Sevay Ipek Aydın / Director, Editor in Chief

Simay Sarı / Project Specialist

Milhan Gönen / Secretary

Emir Artkıy / Project Asistant, Creative Business Cup Turkey

Derya Barış Şen / Project Asistant, YEK Sohbetler

Arın Gürsel / Stajyer (Sosyoloji)

Ezgi Yeşilbaş / Stajyer (Yeni Medya ve İletişim)

 

Executive Board: 

YK Bşk / Prof.Dr. Murat ASKAR (Rector) 

Prof.Dr. Ayla Oğuş Binatlı

Doç.Dr. Derya Irkdaş Doğu

Dr. Sevay İpek Aydın

 

Research  & Analysis Board: 

Prof.Dr. Ayla Oğuş (Economist) 

Yrd.Doç.Dr. Hamdi Giray Reşat  (Industial Engineer) 

Doç.Dr. Sıtkı Değer Eryar (Economist) 

Doç.Dr. Derya Nizam Bilgiç (Sociolog) 

 

Academic Advisory Board: 

1. Prof. Dr. Murat Aşkar Rektör

2. Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır GSTF Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan

3. Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu GSTF Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

4. Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Gürkaynak İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

5. Dr. Öğr. İdil Göksel İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

6. Dr. Öğr. Üyesi Burak Erdeniz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

7. Dr. Öğr. Betül Öztürk Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksek Okulu Müdürü

8. Öğr. Gör. Derya Irkdaş Doğu GSTF Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi

9. Öğr. Gör. Ali Matay İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Öğretim Üyesi

10. Öğr. Gör. Hakan Tuncel İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi

11. Dr. Sevay İpek Aydın Director of IEU + KREA Research Centre

Representations and Partnerships