Yaratıcı Atölye Çalışmaları

Strateji & Analiz

İşbirlikleri & Proje Tasarımı

Creativity Economy Creative Industries Culture Innovation Design Collaboration

Yaratıcı ekonomi, kültür ile teknolojiyi sinerjik biçimde birleştiren bir ekonomik büyüme modelidir. O yüzden kültürün bütün açılımlarını içerir.

Neler Yapıyoruz

Uluslararasılaşma

IEU+KREA, CCI'larda şehir markalaşmasına ve ticari, kültürel markalaşmaya değer katmak için çalışıyor

Yaratıcı Ekonomi

CCI'ların ekonomik gücü için çalışıyoruz, yaratıcı ve kültürel ekonomik değer ölçümüne yönelik uygulama kılavuzları geliştiriyoruz.

Araştırma & Uygulama

CCI'ların güncel potansiyellerini keşfetmek ve araştırma alanında nitelikli uygulamalarla değer katmak için çalışıyoruz.

İşbirlikleri

Daha iyisi için çalışmaya istekli olmak anlamına gelen "rekabetçilikte işbirliği"ne inanıyoruz.

Proje Tasarımı

Projeler, bir işbirliği ve uluslararasılaşma aracı olarak şarttır. Yani proje tasarlamak, yürütmeyi sevdiğimiz bir diğer eylem.

Yaratıcı Girişimcilik

IEU+KREA araştırmalarında girişimcilik ve inovasyon arasındaki boşluğa odaklanıyor. CCI' larda finansman seçenekleri nasıl artırılır? Bu da üzerinde çalıştığımız başka bir soru.

Danışmanlık

Yaratıcı ve Kültürel Endütrilerde daha iyiye yönelik ulusal ve uluslararası bilgi transferini destekliyoruz.

Strateji & Uzgörü

Doğru strateji nasıl seçilir? CCI sektör paydaşlarının dikkate alması gereken senaryolar nelerdir?